1. Strona główna
  2. O firmie
  3. Produkty
  4. Kontakt
  5. B&R

Adhezja FKM/VMQ i FVMQ/VMQ w przewodach turbo doładowania silników spalinowych.Od dawna elastomery FKM, FVMQ, VMQ stosuje się w silnikach spalinowych. Nowym zastosowaniem są elastyczne przewody silikonowe, które pracują w warunkach dynamicznych, w wysokich temperaturach.


Silikony (VMQ) wykazują niewielką odporność na węglowodory w przeciwieństwie do fluorowanych kauczuków (FKM/FVMQ). Dzięki tej właściwości znajdują one zastosowanie jako warstwa wewnętrzna węży w konstrukcjach elementów silników z turbodoładowaniem.


Obecnie dla producentów mieszanek i przewodów silikonowych problem, który ich ogranicza polega na braku możliwości uzyskania wystarczającej i trwałej adhezji FKM lub FVMQ do VMQ. Istniejące dostępne na rynku rozwiązania, pozwalają na uzyskanie adhezji mieszanek fluorowych z silikonową na poziomie niższym niż wymagania rynku motoryzacyjnego. Co więcej, adhezja ta drastycznie spada w czasie, jeśli taki układ poddawany jest starzeniu w podwyższonej temperaturze (200oC).
Przy jednoczesnej bardzo dobrej odporności termicznej oraz olejoodporności, przyczepność warstwy wewnętrznej FKM lub FVMQ do zewnętrznej VMQ, stanowi krytyczny parametr determinujący jakość całego układu. Integralność gotowego przewodu, zależy nie tylko od akceptowalnej początkowej siły wiązania, ale również od zdolności jej zachowania pod wpływem działania wysokiej temperatury, oleju oraz drgań występujących podczas eksploatacji.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku zaprojektowaliśmy:


SEMISIL BS który jest wysokotemperaturową mieszanką silikonową o silnej adhezji do FVMQ i VMQ


KARTA TECHNICZNA


FKM BS70 mieszanka kauczuku fluorowego (FKM) przeznaczona na warstwę wewnętrzną przewodu silikonowego, uzyskująca silną przyczepność do kleju silikonowego SEMISIL BS


KARTA TECHNICZNA
Połączenia wykazują bardzo dobrą adhezję w stanie naturalnym oraz zdolność jej zachowania po starzeniu w temperaturze 200°C i wyższych. Wysoko adhezyjna mieszanka silikonowa SEMISIL BS zastosowana jako warstwa pośrednia (klej) pozwala trwale łączyć w procesie wulkanizacji na gorąco zarówno mieszanki (FKM) BS70 jak i FVMQ z silikonowymi VMQ.